Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Xocalıya qayıdacaq Xocalıda doğulanlar

11-02-2017 14:34

Xocalı faciəsinə həsr olunmuş bədii əsərlər

Kitablarda

Abuzərli N. Xocalı soyqırımı // Elçilər. – Bakı : Şivannəşr, 2004. – S.195-196.

Ağabalayev Ü. Xocalıda faciə : şeir   // Soltanəlinin uğursuz taleyi. – Bakı : Şirvannəşr, 2010. – S.- 137. 

Dilbazi M. Xocalı fəryadı : pyes  // Seçilmiş əsərləri. - Bakı : Lider, 2004. - S.242-248. 

Fazil Ş. Bığ : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.203. 

Fərhadoğlu K.  Xocalı : şeir // Dağlarda nisgilli bir ağım qalıb. - Bakı : E.L., 2008. - S.16-17. 

Gün N. Xocalı simfoniyası : rekviyem : Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. – Bakı : Vektor Nəşrlər Evi, 2006. -  82 s. 

Həsənli S. Xocalı : şeir // Qəlbimdə yurd həsrəti var. – Bakı : Təfəkkür, 2005. – S.97.

Həsənli S. Xocalı : şeir //  Barışmam səninlə, barışmam dünya. – Bakı: Təfəkkür, 2004. – S.25. 

Horovlu Ş.Z.  Elim yandı Xocalıda : şeir // Babam iki alıb. – Bakı : 2006. – S.51.

Horovlu Ş.Z.  Xocalıya – gedək bizə : şeir // Babam iki alıb. – Bakı : 2006. – S.56. 

Xəzri N. Xocalıda ərik ağacı : şeir // Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. - Bakı : Lider, 2004. – C.1. - S.98-100. 

Xınalı Z. Xocalı : şeir // Vətən sevgisi. – Bakı : Adiloğlu, 2007. – S.39. 

Xuraman. Xocalı hey... : mənsur şeir // Anasız qalan dünyam. - Bakı : Nərgiz, 2008. - S.79-80. 

İlyasoğlu R. Xocalı faciəsi : şeir // Xatirəyə dönmüş anlar. – Bakı : Çənlibel, 2008– S.75-76. 

Kəsəmənli N. Xocalı : şeir // Seçilmiş əsərləri. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - S.247-249.

Qaramuradlı M.Y. Xocalıdan gəlirəm : şeir // Qədərində götür. - Bakı : Vektor Nəşlər Evi, 2007. - S.77.

Qudyalçaylı M. Qara səhifələr : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.257-258.

Quluzadə Ə. Gözlə, Xocalı, gözlə : şeir // Qadan mənə, Qarabağ. - Bakı : Ozan, 2006. - S.54-56. 

Quluzadə Ə. Salam, Xocalı dərdim: şeir // Qadan mənə, Qarabağ. - Bakı : Ozan, 2006. - S.53-54. 

Məğrur Y. Xocalı : şeir // Gəlirəm Qarabağ. – Bakı : Yazıçı, 2014. – S.27. 

Məğrur Y. Layla, Xocalım, layla : şeir // Gəlirəm Qarabağ. – Bakı : Yazıçı, 2014. – S.27.

Məmmədli S. Xocalı qaldı : şeir // Yalnız qələm dözür ağırlığıma. - Bakı : Vektor Nəşlər evi, 2014. – S.48. 

Nazimoğlu R. Ağla, Xocalım, oy ağla  : şeir // Ağla, Xocalım, ağla. - Bakı : Araz, 2006. - S.12-14. 

Nazimoğlu R. Kədər himni : şeir // Ağla, Xocalım, ağla. - Bakı : Araz, 2006. - S.41-43. 

Rüstəmxanlı S. Xocalıdan sonra  : şeir // Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq-Qərb", 2004. - S.208-210. ; Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.131. 

Rza O. Xocalı  : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.197. 

Şuşalı İ. Xocalı dəhşətini eşidəndə mən! : şeir // Unudulmaz abidədir bu kitab. – Bakı : Nurlan, 2009. – S.94-95. 

Şuşalı İ. Xocalılar ürəyində qərar tutub adın sənin! : Xocalıda şücaət göstərmiş Sabir Məmmədova həsr olunmuş şeir // Unudulmaz abidədir bu kitab. – Bakı : Nurlan, 2009. – S.70. 

Şuşalı İ. Xocalının keşiyində dayanmısan : Xocalıda şücaət göstərmiş Sabir Məmmədova həsr olunmuş şeir // Unudulmaz abidədir bu kitab. – Bakı : Nurlan, 2009. – S.68- 69. 

Şuşalı İ. Xocalıya qayıdacaq : şeir // Unudulmaz abidədir bu kitab. – Bakı : Nurlan, 2009. – S.98-99. 

Şuşalı İ. Unudulan dəhşət deyil : şeir // Unudulmaz abidədir bu kitab. –Bakı : Nurlan, 2009. – S.96-97. 

Yaqub Z. Layla, Xocalım, layla : şeir  // Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2006. - C.2.  - S.87-89. 

Yaqub Z. Xocalım, ay Xocalım : şeir // Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2006. - C.2. - S.01-103. 

Dövri mətbuatda

Aslan V. 26 fevral ; Xocalı : şeirlər  // Ulduz. - 2009. - № 7. - S.78-81.

Bahaduroğlu V. Qırmızı - qırmızı : şeir // Ədəbiyyat qəzeti. - 2016. - 27 fevral. - № 8. - S. 5. 

Dəmirçi Z. (Qayalı).Xocalı bayatıları  // Ulduz. - 2011. - № 2. - S. 65. 

Dumanoğlu V. Xocalı vətənin yaralı yeri : şeir  // Xalq qəzeti. - 2016. - 26 fevral. - № 44. - S. 15. ; Palitra. – 2015. – 26 fevral. - № 35. - S.15. 

Əsgərov F. Xocalı harayı : şeir  // Kaspi. - 2016. - 27 fevral. - № 35. - S. 22. 

Hacıyev H. Xocalı : şeir // Mədəniyyət.az. - 2016. - № 2. - S. 88. 

Horovlu Ş. Xocalı harayı : şeir // Savalan. – 2011. – 1-3 mart. –S.7. 

Hüseynova G. Gözlərdəki yaş ağladı : şeir // Azərbaycan. - 2011. - № 5. - S. 156-157.

Xəlilova L. Orda bir şəhər var Xocalı : şeir // Azərbaycan. - 2011. - № 9. - S. 10-13.

İsmayılov A. Xocalı faciəsi : şeir // Səs. 2015. - 26 fevral. - № 37. - S. 12. 

Qaraxanov Y. Xocalı : şeir // Səs. - 2015. - 26 fevral. - № 37. - S. 12. 

Qənimətoğlu E. Ağlayır ürək ; Necə qıydı : Xocalıya ithaf olunmuş şeirlər // Palitra. - 2015. - 26 fevral. - № 37. - S. 15 

Qurbanlı Ə. Xocalı baharı.. : şeir  // Ulduz. - 2011. - № 6. - S. 96. ; Azərbaycan. - 2016. - № 2. - S. 160-163. ; Azərbaycan. – 2016. - № 2. – S. 159-161. 

Mahmud X. Xocalı ağısı : şeir // Ulduz. - 2008. - № 8. - S.46,47. 

Mahmud T. Xocalıdan gələn uşaq : şeir // Xalq qəzeti. – 1992. – 4 may. 

Mehdiyev D. Ağla, Xocalım, ağla!: şeir  // Azərbaycan müəllimi. – 2007. – 23 fevral. – S.7. 

Mete F. Xocalı : şeir // Ulduz. - 2009. - № 9. - S.1-2. 

Minayə. Xocalım : şeir // Təhsil problemləri. – 2010. - 13-14 mart. – S.9.

Munis G. Kədər : Xocalı insanlıq faciəsi : miniatür // Füyuzat. - 2016. - № 1. - S. 14-15.

Rəşid M. Qar yağır : şeir // Ulduz. – 2010. – № 2. – S.54. 

Sadiq Ə. Can Xocalı, can ey ana torpağım : şeir // Savalan. - 2010. – 2 mart. - № 12. – S.3. 

Sahibli Ş. Xocalı : şeir // Ulduz. - 2008. - № 6. - S.58. 

Salahoğlu K. Xocalı : şeir // Mədəni həyat. – 20014. - № 2. – S.96.

Səfərli N. Xocalı müsibəti : şeir // Təzadlar. – 2007. – 20 fevral. – S.15.

Şərifova N. Xocalının qan gölləri qurumaz : şeir // Savalan. – 2008. – 26-29 fevral. – S.4. 

Vəfa Z. Xocalı: şeir // Azərbaycan. - 2011. - № 2. - S. 3-9. 

Ziya H. Xocalı müsibəti // Savalan. – 1992. – 5 mart. 451 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79