Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Noyabr

06-12-2016 09:45

 

Mello, E. (de). Tanrı nə vaxt gülür. - Bakı : Altun kitab, 2016. - 224 s.

Mənəviyyat haqqında kitabları ilə bütün dünyada məşhur olan yazıçı, ilahiyyatçı və filosof Entoni de Mello dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir oxucu üçün yaxın və anlaşıqlı olan kitablarında dünya xalqlarının pritçalarını, xristianlıq, buddizm, induizm təlimlərini, eləcə də lətifələri, Molla Nəsrəddin haqqında hekayələri sintez etmişdir. 

 

 

 

Mello, E. (de). Bir dəqiqə müdriklik. - Bakı : Altun kitab, 2016. - 224 s.

Yezuit rahibi, yazıçı, psixoterapevt Entoni de Mellonun bu kitabında onun dünyanın hər yerindən topladığı şən və ibrətamiz pritçalar yer almışdır. Oxuculara Ustadın və ya Müəllimin adından təqdim olunan hekayələrdə danışan bir adam deyil. Bu həm hindli quru, həm dzen rahibi, həm daoslu müdrik, həm yəhudi ravvini, həm xristian keşişi, həm sufi mütəfəkkiridir. Bu müdiklik həm Qərbə, həm də Şərqə aiddir.

 

 

Nesin, Ə. Hekayələr. - Bakı : Altun kitab, 2015. - 240 s. - (Hekayə ustaları)

Böyük türk yazıçısı Əziz Nesinin satirik hekayə və novellalarından ibarət kitaba müəllifin zəngin ədəbi irsindən seçmələr daxil edilmişdir. Hekayələrdə XX əsr türk insanının əxlaq və düşüncəsi, sosial durumu və cəmiyyətin saflaşdırılması uğrunda aparılan mübarizə öz əksini tapmışdır. Kitaba ədibin məşhur “Taxtalıköydən məktublar”, “Böyüklər üçün nağıllar” silsiləsindən olan və digər hekayələri daxil edilmişdir.

 

 

 

 

Tusi, N. Əxlaqi-Nasiri. - Bakı : Kitab Klubu, 2016. - 336 s.

Dünya şöhrətli mütəfəkkir, ensiklopedik biliyə malik görkəmli Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” (1235) əsəri yenidən oxuculara təqdim olunur. Bu dəyərli kitabda Tusinin insan, ailə, cəmiyyət, əxlaq, din, ictimai münasibətlər barədə dolğun təsəvvürləri, etik-fəlsəfi fikirləri yer alıb. 

 

 

Şarma, R. Uğur qazanmaq üçün 200 məsləhət (özünü formalaşdırma ilə bağlı bestseller). - Bakı : Kitab Klubu, 2016. - 108 s.

“Kitab Klubu”nun təqdim etdiyi bu kitab özünü inkişaf etdirməklə bağlı dünya bestsellerlərindən biridir. “Ferrarisini satmış rahib”in müəllifi Robin Şarma həm də Amerikanın ən görkəmli natiqlərindən biri kimi məşhurdur. İki hüquq təhsilli keçmiş vəkil R.Şarma “Şarma – beynəlxalq liderlik” şirkətinin prezidentidir. Vərdiş etdiyiniz həyat tərzi sizi bezdiribsə, onu dəyişmək üçün bu kitabı mütləq oxuyun. 

 

Ахундов, С.С. Страшные рассказы / пер. с азерб. Г.Грекин ; Б.Шатилов, А.Шариф : худ. Р.Бабаев. - Баку : Kitab Klubu MMC, 2016. - 157 с. - Книга издана по заказу Республиканской Государственной Детской Библиотеки им. Ф.Кочарли.

Сулейман Сани Ахундов – один из самых любимейших писателей азербайджанских читателей. Рассказы его пользуются широкой популярностью, а не потерявшие свежести и благоухания пьесы с успехом идут на сценах азербайджанских театров.Книга подготовлена к повторному изданию на основе ранее напечатанного Детюниздат, 1958    года и по заказу Республиканской Государственной Детской Библиотеки им. Ф.Кочарли.

Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? . - Москва : АСТ, 2016. - 304 с. : ил. - (Библиотека Ю.Б.Гиппенрейтер)

Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен полноценного общения со взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. «Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Книга Ю.Б.Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию взаимоотношений в семье, ведь стиль общения родителей сказывается на будущем их ребенка.

 

Корнеева, О. Жила-была собака. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2009. - 8 с. : ил.

В данное издание вошел стих «Жила-была собака» Ольги Корнеевой. Книжка с вырубкой и для чтения взрослыми детям. 

 

 

 

Лясковский, В. Вы бывали в зоопарке? . - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2009. - 8 с. : ил.

Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированная книжка со стихотворением Виктора Лясковского «Вы бывали в зоопарке?». Книжка с вырубкой и для чтения взрослыми детям. 

 

 

 

Суркова, Л. Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание. - Москва : АСТ, 2015. - 224 с.

Автор книги Лариса Суркова – мама 4-х детей, а также кандидат психологических наук и практикующий психолог. Занимается вопросами детской и семейной психологии.В этой книге Лариса Суркова поднимает многие актуальные вопросы, связанные с этим периодом жизни ребенка: как хвалить и поощрять ребенка; как реагировать на истерики; как решить проблему нарушения пищевого поведени я; как выбрать детский сад и школу и пр. 606 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79