Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

N.Gəncəvi-Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti

19-10-2016 14:43

 

Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti / Nizami Gəncəvi ; red. M. Namaz. - Bakı : Gənclik, 1989. - 12 s. :kiril əlifbası ilə .

"Bərpa-nəşr"

Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti / Nizami Gəncəvi ; burax. məs. Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Nağıl Evi N", 2016.-12 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.Ətraflı
418 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79