Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Günəş ömürlü insan-`Heydər Əliyev`

25-04-2017 10:33

Heydər Əliyevə həsr olunmuş bədii əsərlər

Kitablarda

Abbas H. Azərbaycan günəşi // Tale ulduzu. – Bakı : Gənclik, 1998. – S. 27-28.

Ağamirzəyev F. Heydər baba // Tale ulduzu. – Bakı : Gənclik, 1998. – S. 207. 

Alovlu X. Vətənləşən vətəndaş // Tale ulduzu. - Bakı: Gənclik, 1998. – S. 134-135. 

Ataxanlı B. Dünyanın Heydər oğlu : şeir // Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən! – Bakı: Çinar-Çap, 2008. – S.49-51. 

Bal A. Heydərin davamçısı gərək ki, Heydər olsun : şeir // Siz qanadlı mələksiniz. – Bakı : 2004. – S.3.

Dağlaroğlu İ. Heydər baba // Tale ulduzu. - Bakı: Gənclik, 1998. – S. 139-141. 

Dilbazi M. Aqil mötəbər : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S. 55. 

Dilbazi M. Qurtardın bölümdən Azərbaycanı : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S. 58.

Dilbazi M. Oğul qeyrəti : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S. 56. 

Dilbazi M. Sən dedin dünyaya kimdir qəsbkar : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S. 59.

Dilbazi M. Şücaətli əzizim : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S. 57-58. 

Dilbazi M. Vətən oğlu : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S. 60. 

Duyğun R. Prezidentin ürəyi : şeir // Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən! – Bakı : Çinar-Çap, 2008. – S.17-26. 

Elbrus Ə. Zəfər marşı // Tale ulduzu. - Bakı: Gənclik, 1998. – S. 88-90. 

Əliyev E. Ay Heydər baba // Tale ulduzu. – Bakı : Gənclik, 1998. – S. 226. 

Əliyeva L. Mənim babam : şeir // Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən! – Bakı: Çinar-Çap, 2008. – S.6-7. 

Əliyeva L. (Leyli). Müşəxəss // Mərd atasan. -  Bakı : Nurlan, 2007. – S. 22.

Dövri mətbuatda

Ağayeva Ü. Ulu öndərin şah əsəri : şeir // Vışka. – 2009. – 18 sentyabr. – S.9. 

Bəxtiyar X. Heydər baba // Təhsil problemləri. – 2015. – 24-30 aprel. - № 31-32. – S. 1-2.

Əhmədova X. Dünyaya tək gələn insan : şeir // Savalan. – 2011. – 9-12 dekabr.

Əsgərova Ş. Dönəcək bir nağıla : şeir // Azərbaycan müəllimi. – 2003. – 19 dekabr. - S.6. 

Əziz V. Heydərdən öyrəndim bu ləyaqəti... : şeir // Respublika. – 2008. – 10 may.

Fatmayıl K. Yaşayacaq dünyada : şeir // Azərbaycan müəllimi. – 2003. – 19 dekabr. – S.6.

Gədəbəyli D. Əbədiyyət nəğməsi : şeir // Respublika. – 2008. – 10 may. 

Hidayət. Mən bu qışın... // Yeni Azərbaycan. – 2013. - 9 may. - № 82. – S. 10.

Hüseyn N. Nur övladı : şeir // Savalan. – 2006. – 9-11 may. – S. 3. 

Hüseyn N. O gün uzaq deyil: şeir // Savalan. – 2011. – 6-12 may. – S. 3. 

Hüseynov R. Əbədi nəğmə : Sədaqət  dərsi/oratoriya / bəst. O. Rəcəbov // Xalq qəzeti. – 2009. – 8 may. – S.4. 

Hüseynova A. Körpələr babası sən, Heydər baba  : şeir // Savalan. – 1999. – 9 dekabr . – S.1. 

Xəlilov U. Biri günəş, biri Heydər : şeir // Savalan. – 2008. – 15 may. 

Xəzri N. İradə möcüzəsi : şeir // Azərbaycan. – 2003. – 4 may. – S.3. 

İrfan T. Müstəqillik nəğməsi // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 11.

İrfan T. Böyük ad // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 11.

İrfan T. Ziyarət // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 11.

Qaraxanlı E.Z.  Azərbaycan simfoniyası // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 10-11. ; Ulduz. – 2013. - № 7. – S. 75-96.

Qoca F. Gərək bu günləri görəydin : şeir // Ədəbiyyat qəzeti. – 2008. – 4 aprel. – S.1-2. 

Qocayeva M. Heydər baba : şeir // Planet. – 2008. – 6-12 may. – S. 2.

Qoşalı Ə. Ümidsiz ha deyilik... // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 11. 

Quluzadə Ə. Heydər baba, öndər baba : şeir // Savalan. 2010. – 7-13 may. – S. 2.

Lələdağ M.Ə. O, ümiddi, inamdı, Heydər oğlu İlhamdı : şeir // Savalan. – 2010. – 7-13 may. - S.2. 

Məmmədbəyli Ş. Yaşayacaqdır : şeir// Savalan. – 2008. – 2 may. 

Mirzə V. Ruhu canımızdadır : Heydər Əliyev haqqında şeir // Azərbaycan müəllimi. - 2006. - 12 may. - S.1.

Mövsümov S. Qayəsi nur, özü də nur : şeir // Azərbaycan müəllimi. – 2003. – 19 dekabr. - S. 6.

Munis G. Heydəri Vətənə bəxş etdi zaman : şeir // Savalan. – 2008. - 6 may. 

Musayeva D. Hələ çiynimizdədir uğurlu əlin sənin : şeir // Mədəniyyət. – 2008. – 6 dekabr. – S. 12.

Səyyadoğlu S. Haqqımızdı öyünmək // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 11. 

Şirinov H. Sönməz, əbədidir Heydər Əliyev // Yeni Azərbaycan. – 2014. – 13 dekabr. - № 228. - S. 3. 

Yaqub Z. Heydər "Xalq!" - deyəndə Xalq "Heydər!" - dedi : poemadan bir hissə  // Xalq qəzeti. - 2007. - 12 dekabr. - S.2. 

Yaşar H. Xalq unutmaz hec zaman sənin kimi öndəri // Yeni Azərbaycan. – 2013. – 9 may. - № 82. – S. 11.

Zəngilanlı O. Bir millət – iki dövlət : türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri Atatürkün və Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr ounmuş  şeir // Savalan. – 2007. – 11-13 dekabr. – S.1. 

Zəngilanlı O. Millət atası : şeir // Savalan. – 2007. – 15-17 may. 

Zəngilanlı O. Ulu Heydər // Savalan. – 2014. – 2-4 dekabr. - № 90. - S. 5. 340 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79