Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Gəl-gəl a yaz günləri,İlin əziz günləri.

18-03-2017 12:39

Bal A. Novruz bayramı : şeir // Siz qanadlı mələksiniz. – Bakı : 2004. – S.24. 

Barın-bərəkətin qayıdır canı : şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : təhsil, 2011. – S.56-57. 

Bu baharın bir qəsdi : şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S. 37. 

Cavad Ə. Boz ay : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 200-202. 

Cavad Ə. Böyük çillə : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 196. 

Cavad Ə. Çillə şərqisi: şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb , 2005. – S. 194. 

Cavad Ə. Dörd çərşənbə : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 203- 205. 

Cavad Ə. Dördatlı yenicə gün : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 202. 

Cavad Ə. Xıdır Nəbi : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 197-198. 

Cavad Ə. Yel baba : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 198-199. 

Cavad Ə. Qarının borcu : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 199-200. 

Cavad Ə. Yaza xitab : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 195. 

Cavad Ə. Kiçik çillə : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2005. – S. 197. 

Çəkir: şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S. – 179. 

Dərələrə duman, çən... : şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S.204-205. 

Dirilt : şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S.75. 

Göy tamahı yerə salıb : şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S. – 177. 

“Heydərbabaya salam” poemasından parça // Şəhriyar M. Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Çaşıoğlu, 2004. – S.246-247.

Xəzri N.  Yaz günü - Novruz günü : şeir // Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. - Bakı : Lider, 2004. – C. 1. - S. 160.

Qızıl şəfəq : şeir // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S.12-13. 

Qoca F.  İlk bahar : şeir// Seçilmiş əsərləri. -  Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - S. 99. 

Qoca F. Torpağın nəğməsi : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı ;  “Şərq-Qərb”, 2004. - S. 100. 

Məmmədli F. Təzə il Novruzdur : şeir // Dərd üzünü gizləyir. – Bakı : adiloğlu, 2011. - S.7-8.

Səfərli İ. Səməni : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı :  “Lider nəşriyyat”, 2005. - S. 201-202. 

Vəfalı A. Bəlkə onda öyrənmişik : şeir // Azərbaycanda Novruz. – Bakı : Çıraq, 2012. – S. 268. – Şeir ilk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 25 dekabr 1965-ci il tarixli sayında dərc olunmuşdur. 

Vəfalı A. Novruzgülü : şeir // Azərbaycanda Novruz. – Bakı : Çıraq, 2012. – S. 269. – Şeir ilk dəfə “ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 25 dekabr 1967-ci il tarixli sayında dərc olunmuşdur. 

Yaqub M. Bahar : şeir // Bu dünyanın qara daşı göyərməz. – Bakı : Azərnəşr, 1997. – S.36. 

Yaz havası : şeir // Azərbaycan xalq bayramı. – Bakı : Təhsil, 2011. – S.62. 

Yaz ətirli sətirlər // Azərbaycan xalq bayramı Novruz. – Bakı : Təhsil, 2011. – S. – 155-156. 367 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79