Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Digər dövlətlər

Türkiyə

Milli Kütüphane Başkanlığı

Atatürk Kitaplığı

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi 

Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Cebeci Halk Kütüphanesi

Rusiya Federasiyası

Российская государственная детская библиотека

Центральная городская библиотека им. А.П.Гайдара

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

Региональная страница детских библиотек Ленинградской области

Центральная городская детская библиотека имени А.С.Пушкина

Республиканская детская библиотека Республики Карелия

Детская библиотека Республики Татарстан

Belarusiya

Национальная Библиотека Беларуси

Детские библиотеки Минска

Qazaxıstan

Национальная библиотека Республики Казахстан

Национальная академическая библиотека

Государственная детская библиотека им.С.Бегалина

Костанайская областная библиотека для детей и юношества им.И.Алтынсарина

Ukrayna

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Национальная библиотека Украины для детей

Детские библиотеки Киева

Moldova

Национальная библиотека Молдовы

Детская библиотека им. Иона Крянгэ

Qırğızıstan

Национальная библиотека Кыргызской Республики

Özbəkistan

Национальная библиотека Узбекистана

Республиканская детская библиотека Узбекистана

Tacikistan

Национальная библиотека Таджикистана

Litva

Литовская национальная библиотека имени Мартинаса Мажвидаса

Latviya

Латвийская национальная библиотека

Estoniya

Национальная библиотека Эстонии

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79