Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Dekabr

27-12-2016 10:07

Əhmədov, B. Etimologiya lüğəti : Araşdırmalar, mülahizələr. - Bakı : Altun kitab, 2015. - 288 s.

Pedaqoq, metodist alim, orta məktəb dərsliklərinin müəllifi olan professor Bəşir Əhmədov ömrünün ahıl çağını Azərbaycan dilinin leksik sisteminə daxil olmuş sözlərin mənşəyinin araşdırılmasına həsr etmişdi. Bu gərgin əməyin nəticəsi kimi çoxlu məqalələr və üç kitab meydana çıxmışdır. Sizlərə təqdim olunan bu kitab isə, alimin pərakəndə şəkildə çap olunmuş tədqiqlərini bir yerə toplamaq, geniş oxucu kütləsinə, dilimizin mənşəyi, tarixi ilə maraqlananlara təqdim etmək məqsədi daşıyır. Lüğətdə bəzən sözlərin etimologiyası göstərilməklə bərabər, əlavə məlumat da verilir.Lüğət, bu sahə üzrə araşdırma aparmaq istəyənlər üçün çox faydalı mənbə rolunu oynaya biləcək

 

Xətai, Ş.İ. Seçilmiş əsərləri : İki cilddə. - Bakı : Kitab Klubu, 2016. - 424 s.  - Bakı, Azərnəşr, 1975-ci il nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.

Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətai 38 illik həyatında vaxtının çoxunu dövlət işlərinə sərf etməsinə baxmayaraq zəngin və çoxcəhətli bir ədəbi irs yaratmışdır. O, həm əruz, həm də heca vəznində, həm epik, həm də lirik janrlarda gözəl əsərlər yaratmış, öz əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir. Kitaba onun səmimi, ürəkdən qopub gələn poeziyasından seçmələr daxil edilmişdir. 

 

 

 

 

London, C. Seçilmiş hekayələri. - Bakı : Altun kitab, 2013. - 224 s. - (Hekayə ustaları).

Bu kitabda XX əsr ədəbiyyatının ən böyük realist ədiblərindən biri olan Amerika yazıçısı Cek Londonun (1876-1916) seçilmiş hekayələri oxuculara təqdim edilir. Əsərlərinin başlıca qayəsini humanizm təşkil edən yazıçının hekayələrində möhkəm iradəli, mərd, fədakar, nəcib insanlardan bəhs olunur.Hekayələrin böyük qismi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Amerikada yaşanmış “qızıl qızdırması” zamanı Alyaskada qızılaxtaranlar və oradakı həyat tərzi barədədir.

 

 

Məhərrəmli, Q., İsmayılov, R. Məktəblinin alınma sözlər lüğəti : 1600-dən çox əcnəbi sözün etimologiyası və izahı. - Bakı : Altun kitab, 2014. - 240 s. - (Lüğətlər və ensiklopediyalar).

Lüğətdə son illərdə ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatında, həmçinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində işlənən 1600-dən çox alınma sözün izahı verilmişdir. Dərsliklərdə, mətbuatda, televiziya və radio verilişlərində, həmçinin yazılı və şifahi nitqdə geniş işlənən bu sözlərin işləkliyi əsas prinsip kimi götürülmüşdür. 

 

 

 

Гюнтекин, Р. Н. Королек птичка певчая / Пер. с тур. И.А.Печенева. - М. : ЗАО Мир Книги Ритейл, 2013. - 400 с. - (Мир книги).

После смерти родителей юная Феридэ воспитывается в доме своей тетки вместе с ее сыном Кямраном. Повзрослев, Феридэ влюбляется в кузена, но тщательно скрывает свои чувства. Довольно скоро выясняется, что Кямран также неравнодушен к девушке. Молодые назначают дату свадьбы. Но неожиданно Феридэ узнает, что у Кямрана есть другая. В отчаянии девушка бежит из дому, чтобы никогда туда не возвращаться. Она еще не догадывается, какие потрясения ждут ее впереди и какие интриги будут разыгрываться у нее за спиной…

 

Ибука, М. После трех уже поздно : В течение первых трех лет жизни у ребенка самый высокий потенциал к обучению и развитию / пер. с англ. - М. : Альпина нон-фикшн, 2015. - 224 с.

Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе – вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, может распознать это «вовремя».Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми новые прекрасные возможности. 

 

Фадеева, В. Как говорит с сыном : самые сложные вопросы; самые важные ответы. - Москва : АСТ, 2014. - 240 с. : ил. - (Самые важные книги мамы).

 

Из этой книги вы узнаете, что такое половое созревание и как оно проходит, как ваш сын будет расти, и как его фигура будет становиться мужской, что делать, чтобы красиво двигаться и иметь правильную осанку, как мальчику-подростку правильно питаться, как быть, если ваш сын считает себя «дохликом» или «толстяком», почему голос «ломается» - и многое-многое другое. 

 

Шафак, Э. Честь : роман / Элиф Шафак ; пер. с англ. Е.Большелаповой. - СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. - 448 с.

Турецкая писательница Элиф Шафак получила международное признание трогательными романами о любви и непонимании, в которых сплелись воедино мотивы Востока и Запада.Две сестры-близнеца родились в селе на границе Турции и Сирии, где девушек ценят за чистоту и послушание, где неподобающее поведение женщин может послужить поводом убийства во имя чести. Ведь честь зачастую – это единственное, что осталось у мужчины-бедняка.Одна из сестер, Джамиля, становится местной повитухой, а вторая, Пимби, выходит замуж и уезжает с мужем в Лондон…455 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79