Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

20 Yanvar mövzusu bədii ədəbiyyatda

17-01-2017 10:49

Kitablarda

Aslan M. Ağla, qərənfil, ağla : şeir // Aslan M. Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Avrasiya Press, 2006. – S.88-93.

Babanlı V. Elegiya : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.39-44. 

Babanlı V. Qırmızı qəbirlər : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.38-39. 

Buzovnalı R. 20 Yanvar : şeir // Buzovnalı R. Dərdlərimlə baş-başa – Bakı : Şəms, 2007. – S.96. 

Buzovnalı R. Şəhidlər : şeir // Buzovnalı R.Dərdlərimlə baş-başa – Bakı : Şəms, 2007. – S.120.

Dəmirçi Z. İgidlərim qoldu, qıçdı : 20 Yanvar şəhidlərinə : şeir //  Qayalı : şeirlər və poemalar. – Bakı: UniPrint, 2008. – S.66. 

Dəmirçi Z. 20 Yanvar : poema //  Qayalı : şeirlər və poemalar. – Bakı : UniPrint, 2008. – S.302-314. 

Dəmirli D. Bil, 20 yanvardır : şeir // Vətən imtahan verir : şeirlər, mənzum felyetonlar və məqalələr. – Bakı : Araz, 2004. – S.15-16. 

Dilbazi M. Ağlama, gəlinim, qızım ağlama : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S.11. 

Dilbazi M. Qanlı Yanvar : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S.6. 

Dilbazi M. Qızıl Ordu – Ana fəryadı : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S.7-8. 

Dilbazi M. Nigaranlıq içindəyəm : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S.6-7. 

Dilbazi M. Şəhidlərin ildönümü : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Lider, 2004. – S.9-10. 

Ələkbərli M. Ağlama şəhidlərə : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.206-211. 

Ələkbərli M. Tanrım, bu yazını yazmaq nə çətin... : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.206-211.

Əyyub N. Qanlı Yanvar : şeir // Kəpəz: şerlər və poemalar– Bakı : Adiloğlu, 2004. – S.38-41.

Güləmail. O gecə : 20 Yanvar münasibətilə // Güləmail. Sənli sənsiz. – B.: Qanun, 2006. – S. 21. 

Hacıyeva F. Bağışla, vətən, bağışla : şeir // Bağışla, Vətən, bağışla – B. : Adiloğlu, 2004. – S.9-10.

Hacıyeva F. Qırmızı qərənfil : şeir // Bağışla, Vətən, bağışla – Bakı : Adiloğlu, 2004. – S.37.

Hacıyeva F. O qanlı gecə: şeir // Bağışla, Vətən, bağışla – Bakı : Adiloğlu, 2004. – S.90-92.

Hidayət. Bir qoşun Əzrayıl : şeir // Azərbaycan harayı. – Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S150-151.

Hidayət. Doxsanıncı il : şeir // Azərbaycan harayı. - B. : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S146-150. 

Hidayət. Qələmini qanına batıran şair : şeir // Azərbaycan harayı. - B. : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S155. 

Hüseyn Y. Şəhidlər : 1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olanların əziz xatirəsinə // Bir parça ömür yolu. - B. : Araz, 2004. - S.221-222. 

Kamal A. Şəhidlər xiyabanı : şeir // Ədəbi İrəvan. – Bakı : 2003, Nərgiz. – S.194.

Kəsəmənli N. 20 Yanvar: şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.111-113 

Kəsəmənli N. Qar yağır Şəhidlər xiyabanına.: şeir // Azərbaycan harayı. – Bakı  : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.113. 

Qabil. Mərsiyə  : şeir // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.26-27. 

Qudyalçaylı M. Qara səhifələr ; Ağ atım - qırmızı atım : şeirlər  // Azərbaycan harayı. - Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.257-258. 

Məmmədli F. 20 Yanvar günü : şeir // Seçilmiş əsərləri.  – Bakı : Nurlan, 2012. – C. 4. - S.235. 

Mustafayev A. Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən : şeir // Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. – Bakı : Nicat, 1992. – S.129-130. Həkimova N.Ermənilərin tarixi cinayətləri ziyalıların qan yaddaşında. – Bakı : Maarif, 2009. – S.270-271.

Narıngül. O gecə : şeir // Azərbaycan harayı. – Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. – S.292. 

Rüstəmxanlı S. 20 Yanvar xatirəsi : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2004. – S.196-197. 

Rüstəmxanlı S. Qorxum qalmadı : şeir // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq-Qərb, 2004. – S.197-198.

Rüstəmxanlı S. Ölümün görüşünə gedən qız : şeir 20 Yanvara həsr olunur // Seçilmiş əsərləri. – Bakı  : "Şərq-Qərb", 2004. - S.194-196. 

Rza X. (Ulutürk). Qanım bayrağımdadır : poema // Azərbaycan harayı. - B. : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.353-363. 

Tahir S. Şəhid : şeir // Tahir S. Seçilmiş əsərləri – Bakı: Şərq-Qərb, 2005. – S.159-160. 

Tapdıq İ. Bir şəhiddir ürəyim : şeir // Azərbaycan harayı. – Bakı : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. – S.54. 

Tənha T. Qanlı Yanvar : poema // Tənha T. Soyqırım. – Bakı : Avropa, 2004. – S.233-267. 

Ülvi Ə. Şəhid Rəhim dastanı : 1990-cı il 20 Yanvar qırğınında şəhid olmuş Babayev Rəhim Vaqif oğlunun əziz xatirəsinə həsr olunur // Heydər baba nəğməsi. - Bakı : Şirvannəşr, 2006. - S.89-100. 

Vahabzadə B. Şəhidlər : poema // Azərbaycan harayı. - B. : Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2002. - S.299-335. 

Yaqub Z. Şəhid qanı: şeir. // Seçilmiş əsərləri. – Bakı : Şərq- Qərb, 2006. – C.1. - S. 86-88. 

Dövri mətbuatda

Abdallı F. 20 yanvar : şeir // Təhsil problemləri. – 2011. – 24-31 yanvar. – S. 9. 

Abdinov F. Ayrılıq : şeir // Azərbaycan. – 1994.  -20 may. 

Allarlı V. Azərbaycan : şəhidlərin xatirəsinə // Ulduz. – 1991. – №1. – S. 30.

Allarlı V. Bu susmaq yetər : şəhidlərin xatirəsinə // Ulduz. – 1991. – №1. – S.30. 

Allarlı V. Özümə yazığım gəlir : şəhidlərin xatirəsinə // Ulduz. – 1991. – №1. – S. 30.

Arif A.  Ülvi // Azərbaycan gəncləri. – 1995. – 27 aprel. 

Astanbəyli M. Bu il : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S..30. 

Astanbəyli M. Dan ulduzu görməyən... : şeir // Ulduz. – 1991. –№ 1. – S. 30. 

Astanbəyli M. Dünya mənim dünyam deyil : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S. 30.

Astanbəyli M. Qorxu : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S. 30.

Azərtürk A. Şəhidlərə : şeir // Ulduz. – 1991. № 1. – S.38. 

Babanlı V. Dilənçi gəlin : şeir // Azərbaycan. – 1994. – 16 mart. 

Behrudi R. Ey tanrım, sən mənə bir az ömür ver : şeir // Azərbaycan. – 1992. – 16 yanvar. 

Dilənçi P. Şəhidlər xiyabanında : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S.34.

Dilənçi P. Ümid : şeir // Ulduz. – 1991. - № 1. – S. 34.35. 

Əkbərzadə Ş.Qara bayram : şeir // Azərbaycan. – 2010. – 17 yanvar. – S.5. 

Əlioğlu Ç. And : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S. 36.

Əliyev O. Qərənfil : 20 Yanvar şəhidlərinə : şeir // Savalan. - 2007. - 19-22 yanvar. - S.2. 

Əliyeva N. Yanvar bayatıları  

Əlizadə A. Mənim əvəzimə : şəhid Elçin Beytulla oğlu İmanovun xatirəsinə həsr olunmuş şeir // Mədəniyyət. – 1991. – 16 yanvar. 

Fərzəli Ə. Bənövşələrdən ayrı : Şəhidlər xiyabanında düşüncələr // Azərbaycan gəncləri. – 1991. – 22 yanvar.

Fərzəli Ə. Qəlbimə yağ : Şəhidlər xiyabanında düşüncələr // Azərbaycan gəncləri. – 1991. – 22 yanvar.

Fərzəli Ə. Gəz ürəyimdə : Şəhidlər xiyabanında düşüncələr // Azərbaycan gəncləri. – 1991. – 22 yanvar. 

Fərzəli Ə. Sarı sim : Şəhidlər xiyabanında düşüncələr // Azərbaycan gəncləri. – 1991. – 22 yanvar. 

Fərzəli Ə. Şəhidlər xiyabanı  : Şəhidlər xiyabanında düşüncələr // Azərbaycan gəncləri. – 1991. – 22 yanvar.

Gülgün M. Şəhid balalara : şeir // Azərbaycan. - 2012. - 20 yanvar. - № 14. - S. 7.

Hacıyev A. 20 Yanvar bayatıları // Bakı. – 1994. – 20 yanvar.

Həsənbəy Y. Qıratlara atlanın : şeir //  Azərbaycan. - 1994. – 20 may. 

Xəzri N. Qanlı Yanvar : şeir // Bakı. – 1990. – 7 fevral.

Qarabağlı V. Bayatılar  // Dan ulduzu. – 1991. – 8 fevral. 

Qoca F. Şəhid ruhunun anasına pıçıldadıqları : şeir. 

Lələdağ Ə. Oyan, qardaş, amandı! : şeir // Azərbaycan müəllimi. - 1994. – 18 yanvar.

Mehdi G. Boşluq  : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S.28-29. 

Mehdi G. Dan yeri : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S.28-29. 

Mehdi G. Güllə səsinə doğulan körpələr : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S.28. 

Mehdi K. Oğlum səni gəlin gətirəcəkdi : şeir // Günəş. – 1991. – № 1. 

Mütəllibov T. Qərənfil meşələri : şeir // Azərbaycan. - 2010. - 17 yanvar. - № 12. - S. 5. 

Namaz M. Körpə şəhidlərə layla : məktəbli şəhidlər İlqar İbrahimov və Larisa Məmmədovaya həsr olunmuş şeir // Ulduz . – 1991. - № 1. – S.29.

Novruz C. Qan içində : şeir // Azərbaycan. - 2010. - 17 yanvar. - № 12. - S. 5. ; Savalan. – 2015. – 16-22 yanvar.

Nurəli T. Bu meydan : şeir // Ulduz. – 1991. – N 1. – S. 39.

Nuri B. Əli çiçəkli yurda güllə-baranlı şənbə : şeir // Savalan. – 1992. – 17 yanvar.

Rüfətoğlu Z. Gecə yarı qapıları döyməyin : şeir // Azərbaycan. – 1994. – 16 mart. 

Sadıq F. Bir il keçdi... : şeir // Ulduz. – 1991. – № 1. – S.36. 

Salahzadə Ə. Qan : şeir // Ulduz. – 1990. – № 2. – S.2.

Səlimoğlu M. Qaldırım kədər dağımı, qardaş : şeir // Azərbaycan. - 1992. – 16 yanvar.

Şükür M. ( Məchul) Şəhid olan Vətən övladlarının ruhuna : şeir // Vətən səsi. – 1991. – 4 yanvar.

Vəkil Ə. İyrimi Yanvar bayatıları  // Respublika. - 2009. - 20 yanvar. - S.5.

Yaqub M. Qalmayacaq : şeir // Mədəniyyət. – 2006. – 21 yanvar. - № 3. – S.1.

Yaqub Z.  Şəhidlərin ili : şeir // Xalq qəzeti. – 2005. – 20 yanvar. – S.8. 

Yusifoğlu R. Şəhidlər xiyabanı : şeir // Savalan. – 2005. 18-20 yanvar. 

Ziya H. Şəhidlər balladası // Bakı. – 1992. – 17 yanvar. 

Ziya H. 20 Yanvar bayatıları // Bakı – 1994. – 20 yanvar

Dost xalqların ədəbiyyatında

Ərfəvan M. Şəhidlər : şeir // Dan ulduzu. – 1991. – 13 sentyabr.– Müəllif Cənubi Azərbaycandandır. 

Nəzir F. Xiyabanda düşüncələr : şeir / tərc ed. Tofiq Mütəllibov // Dan ulduzu. – 11 yanvar. 

20 Yanvar mövzusu musiqidə

Ağla, qərənfil, ağla : mahnı / söz müəl. M.Aslan ; bəst. C. Hüseynova // Bakı. – 1991. – 19 yanvar. ; Mədəniyyət. – 1991. – 20 yanvar.

Hər şəhid bir zirvədir : 20 Yanvar şəhidi Azər Ələkbərovun xatirəsinə: mahnı / söz. müəl. Ə. Quluzadə ; bəst. R. Şəfəq // Savalan. - 2007.-19-22 yanvar. - S.2. 

Kəsəmənli N. Ağlama, torpağım, ağlama... : oratoriya / bəstk. M.Babayev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1990. -– 2 mart. - № 7. – S. 4. 840 Baxış sayı

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79